Školska godina 2013/14. - 2. razred

2. razred

U drugom razredu učenik se susreće s mnogim novim izazovima. Nakon što je u prvom razredu tek naučio čitati i pisati na hrvatskome jeziku, sada se ta znanja i kompetencije moraju produbiti jer je pravilna uporaba standardnog književnog jezika preduvjet za razumijevanje sadržaja u svim ostalim predmetima.
U nastavi Hrvatskoga jezika, u drugom razredu, učenik osim čitanja i pisanja usvaja gradivo iz jezika, bavi se jezičnim izražavanjem, uči osnove književnosti i medijske kulture. S obzirom na veliki opseg nastavnih područja i gradiva, nastava ovog predmeta je u satnici zastupljena s najviše sati, 5 sati tjedno.
Iz predmeta Matematika, učenik usvaja gradivo o brojevima do 100. Osim zbrajanja i oduzimanja usvaja i množenje i dijeljenje i prvi se put susreće s gradivom iz geometrije. Kako je to temeljno znanje, u satnici je zastupljen s 4 sata tjedno.

Upoznajmo predmete...

2. razred

Priroda i društvo je sljedeći zahtjevan predmet jer on zapravo objedinjuje različita prirodna, društvena i znanstvena područja. Tako se u drugom razredu dopunjuju sadržaji prvog razreda s posebnim naglaskom na početak upoznavanja zavičaja, zaštite okoliša i zdrave prehrane. Sve to se može naučiti na neposrednoj stvarnosti i čestom izlasku iz učionice. U satnici je ovaj predmet zastupljen s 2 sata tjedno.
U nastavi Likovne kulture usvajaju se novi pojmove iz nastavnih područja crtanja, slikanja i modeliranja i građenja. Uvodi se i pojam dizajna. Učenici se upoznaju s novim tehnikama i načinima rada s njima. Osnovne zadaće su vezane uz razvoj vizualne komunikacije. U satnici je za to predviđen tek 1 sat tjedno.
Nastava Glazbene kulture se u drugom razredu provodi kroz četiri glazbena područja: pjevanje, sviranje, slušanje i glazbena kreativnost. Pri tome učenici i dalje trebaju razvijati točnu intonaciju, ritam slušnu koncentraciju i koordinaciju. To se postiže pjevanjem novih pjesama, učenjem složenijih brojalica, slušanjem primjerenih glazbenih primjera i različitim igrama s glazbenim instrumentima primjerenima djeci. Za to je predviđen samo 1 sat tjedno.

Upoznajmo predmete...

2. razred

Predmet Tjelesna i zdravstvena kultura učenicima obično donosi najviše radosti. U osam nastavnih cjelina nastoje se razvijati kompetencije potrebne za svakodnevni život učenika. Pri tome se misli na pravilno kretanje, reagiranje u urgentnim situacijama i prihvaćanje svakodnevnog vježbanja kao zdravog načina života. U satnici je zastupljen s 3 sata tjedno.
Sat razrednika je predviđen za daljnje međusobno upoznavanje učenika. To se postiže radom u obliku radionica, s puno razgovora i stavljanjem učenika u različite životne situacije i njihovo analiziranje. Pri tome se nastoji postići ugodna atmosfera poticajna za međusobno upoznavanje, pomaganje i rad.
Osim navedenih nastavnih predmeta na kojima s učenicima radi razredni učitelj, učenici još po 2 sata tjedno imaju Strani jezik i Vjeronauk (o njima više na njihovim stranicama).

Drugi razred pohađa 18 učenika, a razredni je učitelj Mladen Glavina

 

oš vratišinec