Kemija kao znanost

kemija

KEMIJA je znanost koja proučava građu, svojstva i promjenu tvari.
Gradivo 7. razreda obuhvaća znanja o svojstvima i promjenama tvari,kako razdvojiti sastojke iz smjese, zrak i vodu, građu atoma, iona i molekula, svojstva nekih kemijskih elemenata.

Kemija u 8. razredu

kemija

Gradivo 8. razreda obuhvaća znanja o sumporu, kalciju, željezu te njihovim spojevima, o fosilnim gorivima, ugljiku i njegovim spojevima,alkoholima, kiselinama, esterima, mastima i uljima, ugljikohidratima, bjelančevinama, sapunima i deterdžentima te ekološkim problemima današnjice. Gradivo se obrađuje na način da se sadržaje što više povežu sa svakodnevnim životom kako bi učenici uvidjeli smisao i važnost učenja predmeta

Cilj učenja kemije

Cilj nastave kemije je:

  • ovladati osnovnim znanjima o tvarima i kemijskim promjenama koje se odvijaju
  • u živoj i neživoj prirodi, a potrebna su za razumijevanje prirodnih pojava i procesa u svakodnevnom životu i okruženju
  • poticati zanimanje za opažanje u prirodi, istraživanje i logično zaključivanje te razumijevanje na temelju znanstvenih spoznaja i dostignuća
  • razvijati svijest o važnosti očuvanja prirode,
  • stjecanje korisnih znanja za primjenu u svakodnevnom životu

Pripremila: Sanja Ambruš, prof.

 

 

oš vratišinec